Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciach
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Summary: Cieľom záverečnej práce bude zhodnotenie súčasného stavu nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciach. Parciálnym cieľom bude aj návrh na zlepšenie nakladania s odpadom v rámci sledovaného územia v kontexte udržateľného rozvoja. Na základe dotazníkového prieskumu študent vypracuje analýzu vzťahu obyvateľstva k udržateľným spôsobom nakladania s odpadom v obciach. Stav a možnosti lokálneho odpadového hospodárstva študent spracuje aj metódou SWOT analýzy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.