Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Podpora športu na úrovni miestnych územných samospráv
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Balážová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny systém podpôr a financovania športu na úrovni vybraných miest/obcí, charakterizovať, analyzovať a komparovať nefinančné a finančné nástroje a zdroje (z vlastného rozpočtu, štátnych dotácií, programov EÚ, ako doplnkových zdrojov a zo súkromných zdrojov a i.) zamerané na podporu športových klubov a mládežníckych združení pôsobiacich na území miest/obcí. Identifikovať kľúčové problémy a nedostatky podporných mechanizmov a financovania a navrhnúť systémové opatrenia na zlepšenie. Práca sa bude realizovať vo vybraných subjektoch miestnej územnej samosprávy.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.