Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Ciele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráve
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom DP bude zhodnotiť súlad cieľov a merateľných ukazovateľov Programov rozvoja miest/obcí ako základného komplexného strednodobého programového a rozvojového dokumentu samosprávy s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi programového rozpočtu mesta/obce. Súčasťou primárneho výskumu bude aj zhodnotenie spôsobov, akým sa meria pokrok, to znamená zosúladenie merateľných ukazovateľov v Programoch rozvoja a v programových rozpočtoch miest/obcí. V rámci syntézy budú identifikované chyby a prezentované návrhy na systémové zlepšenia. Téma bude aplikovaná vo vybraných miestnych územných samosprávach.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.