Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dlhová politika vybraných miestnych územných samospráv
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť dlhovú politiku vybraných subjektov miestnej územnej samosprávy, ako nástroja pre zachovanie dlhodobej finančnej stability miest a obcí so zameraním na skúmanie dlhovej kapacity, miery sebestačnosti, miery samofinancovania a pod., bude realizovaná úverová analýza dlhovej služby vybraných samospráv. Skúmané budú tiež otázky financovania investičných rozvojových projektov prostredníctvom návratných zdrojov financovania, najmä typy podmienky za ktorých sa realizujú návratné zdroje. Identifikovaný bude dopad dlhovej politiky na bežný rozpočet miest/obcí.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.