Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Služby klientskych centier miestnych samospráv
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Summary:
Cieľom DP je analyzovať, komparovať a zhodnotiť služby miestnych územných samospráv, ktoré poskytujú prostredníctvom klientských centier. V slovenských reáliách majú tieto klientské centrá rôznorodú podobu, čo do určitej miery súvisí s rôznou veľkosťou, finančnými a priestorovými možnosťami samospráv. DP môže slúžiť ako prostriedok na vzájomné učenie sa a odovzdávanie know-how klientských centier. Primárny výskum v uvedenej oblasti by mal vyústiť do návrhu zmien smerujúcich k rozšíreniu a skvalitneniu služieb poskytovaných klientskými centrami a to formou návrhu plnohodnotného klientskeho ako primárneho priestoru priamej komunikácie s klientmi úradu v podobe tzv. “front office“.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.