Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Abstrakt: Práca má poskytnúť celkový prehľad vývoja využívania obnoviteľných zdrojov energie a identifikáciu potenciálu pre ďalšie využívanie vo vybranom území Slovenska. Cieľom práce je navrhnúť optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre dané územie na základe lokálnych podmienok prostredia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.