Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
State of topic: approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Študent v práci zmapuje sociálne a prírodné charakteristiky v katastrálnom území vybranej obce. V rámci sociálnej sféry sa zameria na základné demografické charakteristiky. Následne popíše pedologické a hydrologické charakteristiky daného územia. Upozorní na potenciálne ohrozenie pôd (napr. pôdna erózia, kontaminácia a pod.). Na základe zistených poznatkov navrhne možnosti na využitie potenciálu obce na zavedenie lokálnej energetiky (pestovanie biomasy na energetické účely) ako aj možnosti na odstránenie prípadných negatívnych dopadov ľudskej činnosti na pôdu. Jedným z výstupov práce budú mapové podklady vytvorené pomocou geografických informačných systémov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.