Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využitia odpadového tepla v obci Bzovík
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt:
Bakalárska práca bude zameraná na možnosti využívania odpadového tepla v obci Bzovík. V obci sa nachádza bioplynová stanica, ktorá v súčasnosti odpadové teplo nevyužíva. Cieľom bakalárskej práce bude, zistiť akým spôsobom by bolo možné využiť vznikajúce odpadové teplo v prospech rozvoja obce. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce sú dostupné na bioplynovej stanici v obci Bzovík, v štátnych inštitúciách, informačných centrách, na internetových portáloch.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.