Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Možnosti využitia odpadového tepla v obci Bzovík
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Bakalárska práca bude zameraná na možnosti využívania odpadového tepla v obci Bzovík. V obci sa nachádza bioplynová stanica, ktorá v súčasnosti odpadové teplo nevyužíva. Cieľom bakalárskej práce bude, zistiť akým spôsobom by bolo možné využiť vznikajúce odpadové teplo v prospech rozvoja obce. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce sú dostupné na bioplynovej stanici v obci Bzovík, v štátnych inštitúciách, informačných centrách, na internetových portáloch.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.