Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti uplatnenia separátu anaeróbnej fermentácie na trhu ako hnojiva pre poľnohospodárske plodiny
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na legislatívne uvedenie separátu na trh za účelom predaja konečnému zákazníkovi s prihliadnutím na vhodnosť pre konkrétne plodiny. Cieľom bude postupnosť krokov uvedenia na trh od produkcie separátu, cez legislatívne náležitosti, po balenie separátu do obalov. Informácie potrebné na vypracovanie diplomovej práce sú dostupné v štátnych inštitúciách, internetových portáloch, informačných centrách, u producenta separátu. Analýzy a vyhodnotenie výsledkov sa bude realizovať v laboratóriách výskumného centra AgroBioTech, SPU v Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.