Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Summary: Bakalárska práca bude zameraná na analýzu záujmovej oblasti za účelom zistenia možností využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom bakalárskej práce bude výber obce, v ktorej sa bude riešiť daná problematika a spracovanie dostupných údajov, z ktorých bude možné vyhodnotiť potenciál využívania OZE. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce bude potrebné získať najmä zo štátnych inštitúcií. Ako ďalšie zdroje informácií môžu slúžiť zdroje z internetu, výskumných centier.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.