Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie podpory vidieckeho cestovného ruchu v Žilinskom kraji so zameraním na rozvoj podnikania
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude analýza VCR, lokalizačných faktorov, foriem podpory podnikania (aj v CR) z EÚ a SR, vhodnosť samotného Žilinského kraja pre VCR, formy podpory VCR a podnikania v Žilinskom kraji (finančná podpora, programy, organizácie a pod.). Praktická časť diplomovej práce sa zameria na konkrétne podniky vo VCR, ich opis a zhodnotenie akými formami sú/boli podporované, s akými organizáciami spolupracujú/akými sú členmi.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.