Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Socio-economic assessment of disparities development within the selected EU regions
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivan Takáč, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivan Takáč, PhD.
Abstrakt: European Cohesion Policy is designed to bring concrete results, deepening economic and social cohesion, to reduce disparities between the levels of development of the various regions. From a scientific approach, regional policy brings added value to action on the ground. This policy helps fund specific projects for regions, cities and their citizens. The intention is to create the potential so that regions can make a full contribution to achieving greater growth and competitiveness, as well as exchanging ideas and best practices. The diplomat should focus on the socio-economic assessment of the development over the period under review. The aim of this thesis is to evaluate the results of disparities development between selected EU countries in the area of cohesion policy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.