Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je inventarizovať kultúrno-historické objekty v meste Trnava, identifikovať ich súčasný stav a využitie v cestovnom ruchu, existujúce produkty cestovného ruchu, ktoré mesto ponúka návštevníkom v rámci kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a na základe výsledkov analýzy navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v meste Trnava. Téma je vypísaná na návrh študentky: Antalová Ivana


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.