Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Temný cestovný ruch na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá jednou z rozvinutých foriem cestovného ruchu v medzinárodnom prostredí. V podmienkach Slovenska sú známe lokality, ktoré možno zaradiť medzi „temné miesta“ resp. miesta s temnou minulosťou, ale z pohľadu rozvoja cestovného ruchu im nie je venovaná dostatočná pozornosť. Cieľom diplomovej práce je presnejšie vymedziť pojem temný cestovný ruch, klasifikovať jeho rôzne formy, analyzovať podmienky pre rozvoj temného cestovného ruchu na Slovensku a typického návštevníka a navrhnúť riešenia ako stimulovať rozvoj tejto formy cestovného ruchu na Slovensku. Téma je vypísaná na vlastný návrh študentky: Gálová Nikola


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.