Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na problematiku regionálnych značiek a hodnotí ich prínos pre nositeľov značky – producentov a poskytovateľov služieb na jednej strane a spotrebiteľov na strane druhej. Cieľom diplomovej práce je na základe primárneho výskumu zistiť aké efekty prináša regionálna značka Gemer-Malohont jej nositeľom a ako ju vnímajú spotrebitelia. Výsledky dotazníkového zisťovania sa stanú východiskom pre formulovanie odporúčaní a návrhov na zlepšenie systému regionálneho značenia v analyzovanom regióne. Téma DP je vypísaná na vlastný návrh študentky: Bobáková Nora


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.