Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Brownfields vo vybranom regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Na území NSK sa nachádza väčšie množstvo nedostatočne využívaných priestorov a objektov, ktoré pôvodne slúžili priemyselnej výrobe, armáde, dopravnej a technickej infraštruktúre, bytovej a občianskej vybavenosti, poľnohospodárskej výrobe alebo ťažbe. Cieľom DP je inventarizovať existujúce brownfields v obciach vybraného regiónu, klasifikovať ich a navrhnúť štruktúru evidencie dát o brownfields, ktoré sú ponúkané investorom na ich ďalšie využitie. Téma DP je vypísaná na vlastný návrh študentky: Glendová Petra


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.