Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vínne cesty – významný produkt cestovného ruchu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je identifikovať rozvinuté produkty cestovného ruchu – vínne cesty vo vybraných regiónoch na Slovensku a v Rakúsku a vzájomne ich porovnať z hľadiska úrovne rozvoja, zapojenia súkromného a verejného sektora do aktivít, ktoré sú súčasťou produktu, organizačného a finančného zabezpečenia, využívania marketingových nástrojov pre ich prezentáciu, z hľadiska cieľovej skupiny návštevníkom a ďalších faktorov. Výsledkom DP budú návrhy a odporúčania pre subjekty, ktoré organizačne a finančne zabezpečujú vybrané vínne cesty. Téma DP je vypísaná na vlastný návrh študenta: Peter Kozolka


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.