Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Social innovations in selected country ( for I-RRPA students)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt:
European commission define social innovations as „new ideas that meet social needs, create social relationships and form new collaborations. These innovations can be products, services or models addressing unmet needs more effectively“. Objective of the thesis is to identify and analyse types of social innovations in selected country by means of primary and secondary data.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení