Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Social innovations in selected country ( for I-RRPA students)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt: European commission define social innovations as „new ideas that meet social needs, create social relationships and form new collaborations. These innovations can be products, services or models addressing unmet needs more effectively“. Objective of the thesis is to identify and analyse types of social innovations in selected country by means of primary and secondary data.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia