Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Politika obcí pri realizácii projektov územného rozvoja
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Martin Mariš, PhD.
Abstrakt:
V súčasnosti prebiehajúce procesy suburbanizácie zvyšujú atraktivitu vidieka v zázemí centrálnych miest regiónov. Tým vzniká tlak na sprístupňovanie nových investično-rozvojových a stavebných fondov. Bakalárska práca si dáva za cieľ identifikovať prístupy, podmienky a problémy vybraných samospráv pri realizácii projektov sprístupňovania nových stavebných fondov územia pre účely rezidenčnej výstavby a rozvoja občianskej vybavenosti


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.