Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Politika obcí pri realizácii projektov územného rozvoja
State of topic: approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Mariš, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Mariš, PhD.
Summary: V súčasnosti prebiehajúce procesy suburbanizácie zvyšujú atraktivitu vidieka v zázemí centrálnych miest regiónov. Tým vzniká tlak na sprístupňovanie nových investično-rozvojových a stavebných fondov. Bakalárska práca si dáva za cieľ identifikovať prístupy, podmienky a problémy vybraných samospráv pri realizácii projektov sprístupňovania nových stavebných fondov územia pre účely rezidenčnej výstavby a rozvoja občianskej vybavenosti


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.