Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Politika obcí pri realizácii projektov územného rozvoja
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Mariš, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Mariš, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti prebiehajúce procesy suburbanizácie zvyšujú atraktivitu vidieka v zázemí centrálnych miest regiónov. Tým vzniká tlak na sprístupňovanie nových investično-rozvojových a stavebných fondov. Bakalárska práca si dáva za cieľ identifikovať prístupy, podmienky a problémy vybraných samospráv pri realizácii projektov sprístupňovania nových stavebných fondov územia pre účely rezidenčnej výstavby a rozvoja občianskej vybavenosti


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.