Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
.“Brownfields“ on the territory of Nitra self-government region and opportunities of their development
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Mariš, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
On the territory of the Nitra self-government region, there are number of the currently unused areas, originally dedicated to heavy industry, mining, housing, others. The scope of the thesis, based on the secondary and empirical data from the field research is to analyse former and current approaches to solve problems with such as brownfields. The thesis should also give some proposals for purposeful recovery of selected brownfields known from sampling research.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.