Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu pozemkov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Mariš, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Mariš, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti prebiehajúce procesy suburbanizácie zvyšujú atraktivitu vidieka v zázemí centrálnych miest regiónov. S tým súvisí i rast cien, resp. výnosov z užívania pôdy. Diplomová práca si kladie za cieľ identifikovať vplyv lokalizačných faktorov podieľajúcich sa na utváraní výšky polohovej renty pozemkov

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia