Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republiky
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca rozoberá pojem, význam a funkciu ochrannej známky pre podnikateľa, vplyv ochrannej známky na rozvoj aktivít podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť, výhody a nevýhody ochrannej známky pri podnikaní.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.