Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude riešiť porovnanie právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ. Úvodná časť práce sa bude venovať charakteristike jednotlivých pojmov, výsledky práce budú zamerané na analýzu a porovnanie rôznych variantov právnej úpravy v rámci členských štátov EÚ. Práca tiež prinesie možné konkrétne návrhy opatrení pre zlepšenie ochrany pôdy na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.