Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
--
Navrhol: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyze and evaluate new possibilities in the diversification of agricultural activities in a particular microregion. The first part of the thesis will focus on the characteristics of the individual concepts, the results of the work will be focused on the research and the evaluation of the new possibilities in diversification within agriculture. The work will also bring forward concrete proposals for measures to improve the situation in the field.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.