Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Third sector as a subject of environmental law in selected region
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt:
The diploma thesis will address the field of competence and competence of the third sector in environmental protection in selected region. The third sector will be considered a subject of environmental law. The main part of the thesis will be focus on the characteristics of the individual concepts, the results of the work will be focused on the examination and evaluation of the efficiency and competencies of the third sector organizations operating in the selected region in solving environmental problems. The thesis will also bring forward concrete proposals for measures to improve the situation in the field.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.