Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma práce je orientovaná na posúdenie benefitov a potenciálnych rizík v súvislosti s ošetrením mäsa teplotami v nižšom rozsahu, na základe dostupných vedeckých poznatkov publikovaných v prácach tohto charakteru.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.