Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Cieľom práce bude zhodnotiť vývoj nezamestnanosti a identifikovať príčiny, ktoré spôsobili jej nárast za obdobie minimálne posledných piatich rokov vo vybranom regióne. Práca bude zameraná na návrh opatrení a možností riešenia danej situácie. V práci budú využité dáta získané najmä zo Štatistického úradu SR, INFOSTAT-u a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.