Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Stav tématu:
schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cieľom práce bude zhodnotiť vývoj nezamestnanosti a identifikovať príčiny, ktoré spôsobili jej nárast za obdobie minimálne posledných piatich rokov vo vybranom regióne. Práca bude zameraná na návrh opatrení a možností riešenia danej situácie. V práci budú využité dáta získané najmä zo Štatistického úradu SR, INFOSTAT-u a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.