Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zhodnotiť vývoj nezamestnanosti a identifikovať príčiny, ktoré spôsobili jej nárast za obdobie minimálne posledných piatich rokov vo vybranom regióne. Práca bude zameraná na návrh opatrení a možností riešenia danej situácie. V práci budú využité dáta získané najmä zo Štatistického úradu SR, INFOSTAT-u a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.