Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bude popísať, porovnať a zhodnotiť spoluprácu, možnosti a činnosti poľnohospodárskeho subjektu a identifikovať na základe vybraných ukazovateľov jeho vplyv na rozvoj vybranej obce. V práci bude analyzovaná obojstranná spolupráca obce z poľnohospodárskym subjektom hospodáriacim v systéme ekologického poľnohospodárstva, prípadne popis vzťahov s inými subjektami verejnej správy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.