Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Stav tématu: schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude popísať, porovnať a zhodnotiť spoluprácu, možnosti a činnosti poľnohospodárskeho subjektu a identifikovať na základe vybraných ukazovateľov jeho vplyv na rozvoj vybranej obce. V práci bude analyzovaná obojstranná spolupráca obce z poľnohospodárskym subjektom hospodáriacim v systéme ekologického poľnohospodárstva, prípadne popis vzťahov s inými subjektami verejnej správy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.