Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt:
Cieľom tejto práce bude analyzovať, popísať a zhodnotiť vplyv a dopady participácie občanov na riadení vecí verejných a spoločnom rozhodovaní vo vybranom regióne. V práci bude potrebné poukázať na možnosti a nástroje, prostredníctvom ktorých sa občania zapájajú do procesu participácie vo verejnej správe so zameraním na samosprávu. Dôležité bude aj identifikovať pozitíva a bariéry, ktoré počas tejto spolupráce vznikajú. V záveroch bude potrebné navrhnúť možnosti zlepšenia a možné inovatívne spôsoby participácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.