Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce bude analyzovať, popísať a zhodnotiť viaceré možnosti, prostredníctvom ktorých sa obce/mestá zlučujú a spolupracujú s cieľom spoločného rozvoja. V práci bude potrebné popísať aj spôsoby financovania jednotlivých partnerských aktivít zo zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Študent v práci bude mať možnosť prostredníctvom spôsobov best practises poukázať na najlepšie formy spolupráce až partnerstva v konkrétnej samospráve. V záveroch bude dôležité navrhnúť možnosti zlepšenia takejto kooperácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.