Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce bude analyzovať, popísať a zhodnotiť viaceré možnosti, prostredníctvom ktorých sa obce/mestá zlučujú a spolupracujú s cieľom spoločného rozvoja. V práci bude potrebné popísať aj spôsoby financovania jednotlivých partnerských aktivít zo zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Študent v práci bude mať možnosť prostredníctvom spôsobov best practises poukázať na najlepšie formy spolupráce až partnerstva v konkrétnej samospráve. V záveroch bude dôležité navrhnúť možnosti zlepšenia takejto kooperácie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.