Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zistiť možnosti, prostredníctvom ktorých môže byť financovaný rozvoj konkrétneho regiónu, popísať súčasné a možné budúce podporné činnosti a nástroje, ktoré sú financované prostredníctvom pomoci štátu a daného regiónu z Európskej únie a vyhodnotiť efekty, ktoré priniesli. Súčasťou práce bude porovnanie finančnej situácie vybraných obcí v období posledných 2 programových období a zhodnotenie vývoja zadĺženosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.