Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je zistiť možnosti, prostredníctvom ktorých môže byť financovaný rozvoj konkrétneho regiónu, popísať súčasné a možné budúce podporné činnosti a nástroje, ktoré sú financované prostredníctvom pomoci štátu a daného regiónu z Európskej únie a vyhodnotiť efekty, ktoré priniesli. Súčasťou práce bude porovnanie finančnej situácie vybraných obcí v období posledných 2 programových období a zhodnotenie vývoja zadĺženosti.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.