Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zistiť možnosti, prostredníctvom ktorých môže byť financovaný rozvoj konkrétneho regiónu, popísať súčasné a možné budúce podporné činnosti a nástroje, ktoré sú financované prostredníctvom pomoci štátu a daného regiónu z Európskej únie a vyhodnotiť efekty, ktoré priniesli. Súčasťou práce bude porovnanie finančnej situácie vybraných obcí v období posledných 2 programových období a zhodnotenie vývoja zadĺženosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.