Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
School system innovations in selected EU countries
Stav tématu:
schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
The aim of this thesis is to compare the existing education system in selected EU countries, point the way for innovation and its use over the past 10 years. An important part will be the best example of the use of innovative methods and practices in a particular educational institution. The work could also compare and evaluate the use of funds for education in the studied countries.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.