Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta Nitra
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať individuálne potreby zákazníka v podniku cestovného ruchu. Záverečná časť práce bude obsahovať návrhy customizovaných nástrojov marketingového mixu 4 C.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.