Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Spoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste Nitra
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať skúsenosti s uplatňovaním konceptu stratégie spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranom strategickom podniku mesta Nitra a navrhnúť opatrenia na skvalitnenie práce v tejto oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení