Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Spoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste Nitra
State of topic: approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analyzovať skúsenosti s uplatňovaním konceptu stratégie spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranom strategickom podniku mesta Nitra a navrhnúť opatrenia na skvalitnenie práce v tejto oblasti.

There are no limitations of the topic