Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť úroveň využívania nástrojov komunikačného mixu v podniku cestovného ruchu a navrhnúť efektívne využívanie komunikačných nástrojov s akcentom na súčasne trendy v tejto oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení