Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Využívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchu
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť úroveň využívania nástrojov komunikačného mixu v podniku cestovného ruchu a navrhnúť efektívne využívanie komunikačných nástrojov s akcentom na súčasne trendy v tejto oblasti.

There are no limitations of the topic