Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť úroveň využívania nástrojov komunikačného mixu v podniku cestovného ruchu a navrhnúť efektívne využívanie komunikačných nástrojov s akcentom na súčasne trendy v tejto oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia