Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoru
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zmapovať potenciál nachádzajúci sa vo vybranom vidieckom priestore a navrhnúť inovatívny produkt cestovného ruchu, ktorý zlepší úroveň rozvoja cestovného ruchu v skúmanom priestore.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia