Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Činnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónu
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na poukázanie na súčasný stav nadácií v rámci tretieho sektora na Slovensku a v Európskej únii, na analýzu legislatívnej úpravy postavenia týchto subjektov s dôrazom na ich vnútornú štruktúru, financovanie, kontrolu a zhodnotenie ich postavenia ako mimovládnych neziskových organizácií v právnom systéme Slovenskej republiky. V praktickej časti sa práca zameria na monitoring a zhodnotenie analýzy činnosti vybraných nadácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia v sledovanom časovom horizonte a ich vplyv na udržateľný rozvoj vybraného regiónu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.